koopkrachtpremie

Een maatregel van de federale overheid. Bedrijven met goede resultaten kunnen hun arbeiders en/of bedienden tot €750 toekennen. We leggen u alles uit over de nieuwe koopkrachtpremie.

BESTEL
Koopkrachtpremie 2023 in België

Tot €750, 100% fiscaal aftrekbaar

De eenmalige koopkrachtpremie is bedoeld om de koopkracht van arbeiders en bedienden te verhogen en de lokale economie te ondersteunen. De premie kan in België tot 31 december 2024 besteed worden voor dezelfde essentiële producten en diensten die gekocht kunnen worden met maaltijdcheques en ecocheques.

ONTDEK HET

Een financiële boost dankzij de koopkrachtpremie

750

Voor werknemers betekent de koopkrachtpremie tot €750 extra netto koopkracht, 100% vrijgesteld van sociale bijdragen. De premie helpt dagelijkse behoeften te dekken. Betaal er bijvoorbeeld maaltijden, verbruiksklare voeding en milieuvriendelijke producten of diensten mee.

MEER INFO
MEER INFO

De koopkrachtpremie is fiscaal voordeliger dan een gelijkwaardige loonsverhoging. Werkgevers genieten van een verminderde werkgeversbijdrage van 16,5%. De premie is ook 100% fiscaal aftrekbaar. Motiveer uw arbeiders en/of bedienden en ondersteun tegelijkertijd de lokale economie.

16,5%

MEER INFO

De koopkrachtpremie is beschikbaar voor Belgische handelaars die maaltijdcheques en/of ecocheques aanvaarden. De premie is bedoeld om de lokale economie te ondersteunen. Deze kan gebruikt worden voor de aankoop van voedingsproducten of ecologische producten en diensten.

31/12/24

In principe kennen werkgevers de koopkrachtpremie toe op vrijwillige basis. In sommige gevallen is de werkgever verplicht de koopkrachtpremie toe te kennen. De voorwaarden voor de verplichte toekenning worden gedurende sectoronderhandelingen bepaald. Raadpleeg de exacte voorwaarden in uw collectieve arbeidsovereenkomst.

Wie moet de koopkrachtpremie toekennen?

ONTDEK DE VOORWAARDEN
Koopkrachtpremie

Arbeiders en bedienden kunnen de koopkrachtpremie ontvangen van hun werkgever. Mensen die zelfstandige bedrijfsleider zijn, een vrij beroep uitoefenen of een werkloosheidsuitkering ontvangen, kunnen de premie niet ontvangen. U geniet enkel van de verminderde werkgeversbijdrage van 16.5% als u recht hebt op de koopkrachtpremie.

De toekenning van de koopkrachtpremie moet normaal gezien het onderwerp zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst, op bedrijfs- of sectorniveau. Echter is het ook mogelijk dit vast te stellen in een individuele arbeidsovereenkomst.

De wetgeving biedt geen kader voor verschillen in bedragen tussen voltijdse en deeltijdse werknemers. Het is dus aan de werkgever om te beslissen of de premie al dan niet wordt toegekend in verhouding tot het aantal gewerkte uren. Als de premie toegekend wordt, mag er niet gediscrimineerd worden. Dit wil zeggen dat alle werknemers de premie moeten ontvangen.

Wie heeft recht op de koopkrachtpremie?

Koopkrachtpremie in België
DE PREMIE BESTELLEN

De koopkrachtpremie kan vanaf nu besteld worden tot en met 31 december 2023. Hoe sneller deze besteld wordt, hoe langer werknemers ervan genieten!

Wanneer moet de koopkrachtpremie besteld worden?

BESTEL VANDAAG

Tot wanneer is de koopkrachtpremie geldig?

De koopkrachtpremie is geldig tot en met 31 december 2024.

ONTDEK HET NETWERK

Bij alle Belgische handelaars die maaltijdcheques en/of ecocheques aanvaarden. Wilt u maaltijden, verbruiksklare voeding of ecologische producten en diensten kopen? Dan kunt u deze aankopen zoals u dit zou doen met maaltijdcheques of ecocheques.

Waar de koopkrachtpremie besteden?

Koopkrachtpremie 2023 in Begië
DE PREMIE AANVAARDEN

De koopkrachtpremie heeft ook als doel om de lokale economie een hart onder de riem te steken. De premie kan aanvaard worden zoals maaltijdcheques en/of ecocheques. Bij vragen contacteer de uitgever(s) van cheques.

Hoe aanvaarden handelaars de koopkrachtpremie?

De koopkrachtpremie
IK BEN WERKGEVER EN WIL DE KOOPKRACHTPREMIE BESTELLENIK BEN HANDELAAR EN WIL DE KOOPKRACHTPREMIE AANVAARDENCONTACT

Fr • Nl

Een maatregel van de federale overheid. Bedrijven met goede resultaten kunnen hun arbeiders en/of bedienden tot €750 toekennen. We leggen u alles uit over de nieuwe koopkrachtpremie.

BESTEL
IK BEN WERKGEVERIK BEN HANDELAAR

en wil de koopkrachtpremie bestellen

en wil de koopkrachtpremie aanvaarden

Ik ben een werknemerIk ben een werkgeverIk ben een handelaarContact

de koopkrachtpremie